» POČETNA
» ORGANI
» ČLANSTVO
» DOGADJAJI
» PUBLIKACIJE
» KONTAKT
 Vesti

-

  

 
VESTI

- Naučno društvo ekonomista Srbije sa Srpskom akademijom ekonomskih nauka, Ekonomski fakultet u Beogradu i Ekonomski fakultet u Kragujevcu organizuju naučnu konferenciju Korporativno upravljanje u Srbiji. Konferencija će se održati 25. maja 2018. godine (petak) na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, sa početkom u 10 časova (pozivno pismo).

- Poziv za Skupštinu NDES-a (poziv)

- Skupština Naucnog društva ekonomista Srbije ce se održati 22.12.2017. na Ekonomskom fakultetu u Beogradu u pauzi naucne konferencije Ekonomska politika Srbije u 2018.godini – kvalitet institucija i ekonomski rast.

- Rok za prijavu radova sa apstraktom za decembarsku naučnu konferenciju EKONOMSKA POLITIKA U 2018. GODINI – KVALITET INSTITUCIJA I EKONOMSKI RAST produžava se do 30. novembra 2017.

- Naučno društvo ekonomista Srbije sa AEN i Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu pozivaju Vas na tracionlanu decembarsku naučnu konferenciju sa temomEkonomska politika Srbije u 2018. godini – kvalitet institucija i ekonomski rast. Konferencija će se održati 22. decembra 2017. na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. (pozivno pismo, program)

- Zbornici/monografije sa naučnih skupova koje su organizovali Naučno društvo ekonomista Srbije i Ekonomski fakultet u Beogradu u periodu 2006-2015, postavljeni su u rubrici PUBLIKACIJE, gde se mogu pregledati i preuzeti.

- Pravilnik o nagradama za najbolju doktorski disertaciju (pravilnik)

 

 

NAUČNO DRUŠTVO EKONOMISTA SRBIJE
SCIENTIFIC SOCIETY OF ECONOMISTS

Naučno društvo ekonomista Srbije (NDES) je selektivna naučna asocijacija ekonomista izabranih prema proceduri predviđenoj Statutom, koji se bave naučnim i pedagoškim radom na visokoškolskim i istraživačkim ustanovama, u Srbiji ili u inostranstvu.

Naučno društvo ekonomista ima dugu istoriju. Ono je nastalo 1937. godine tada pod nazivom Savez ekonomista Jugoslavije (SEJ). Njega su činili malobrojni naučni radnici u oblasti ekonomskih nauka, pre svega nastavnici tada (1937.) osnovane Ekonomsko-komercijalne visoke škole (EKŠV) u Beogradu.

Posle Drugog svetskog rata je došlo do pretvaranja EKŠV u Ekonomski fakultet u Beogradu i do osnivanja ekonomskih fakulteta u svim jugoslovenskim republikama i samim tim sve većeg broja diplomiranih ekonomista koji su postajali članovi SEJ-a, što je dovelo do njegovog razvoja u masovnu strukovnu asocijaciju ekonomista. Tako, 1962. godine dolazi do formiranja Sekcije SEJ-a za naučni rad poznate kao Naučna sekcija SEJ-a. Pod tim imenom Sekcija je delovala sve do kraja decembra 1990. godine, kada umesto nje pocinje da deluje Naučno društvo ekonomista Jugoslavije (NDEJ).

Od 16. aprila 2002. u upotrebi je naziv Naučno društvo ekonomista, a sa prestankom postojanja Državne zajednice Srbije i Crne Gore, dolazi do preimenovanja u današnji naziv Naučno društvo ekonomista Srbije (NDES).

Članstvo NDES je dvostepeno i čine ga članovi i redovni članovi.

Povodom 65. godišnjice od osnivanja, NDES je 2003. godine odlikovano Ordenom Njegoša II stepena.

Akademija ekonomskih nauka (link)

U sastavu NDE S je i Akademija ekonomskih nauka ( AEN ) osnovana 5. februara 1998., kao kadrovski naijstaknutiji, rigorozno i brojčano limitiran deo redovnih članova NDE S-a.

Statutarnim odredbama i posebnim pravilnicima uređena su sva važnija pitanja o funkcionisanju AEN.


 
  Copyright © 2009 NDES Inc. All rights reserved.