» POČETNA
» ORGANI
» ČLANSTVO
» DOGADJAJI
» PUBLIKACIJE
» KONTAKT
 Vesti

-

  

 
VESTI

- Poziv za ucešce na Okruglom stolu: ‘’SAVREMENI PROTEKCIONIZAM I NJEGOVE POSLEDICE ZA PRIVREDU SRBIJE’’ koji ce se održati 18.5.2019. na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Sve bliže informacije možete pronaci ovde.

- Dani sećanja na profesora Božidara Cerovića na Ekonomskom fakultetu. (detaljnije)

- KONKURS za dodelu nagrade za najbolju doktorsku disertaciju iz oblasti ekonomskih nauka. Predlog za dodelu ove nagrade mogu da podnesu članovi komisije za disertaciju odbranjenu u Srbiji u periodu 1. januar 2017 – 31. decembar 2018. godine. Rok za dostavu predloga je 20. jun 2019. godine na adresu: NAUČNO DRUŠTVO EKONOMISTA SRBIJE (NDES) Beograd, Kamenička 6. Detaljnije o konkursu i kriterijumima za nagradu videti u Pravilniku na sajtu.

- Naucno društvo ekonomista Srbije u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Beogradu, organizuje decembarsku naucnu konferenciju, pod nazivom Ekonomska politika Srbije u 2019., koja ce se održati 22. decembra 2018. na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. (pozivno pismo).

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da najkasnije do 14. decembra 2018. podnesete vašu prijavu (naziv rada/izlaganja) i ucestvujete u ovogodišnjoj naucnoj konferencji.

- U cetvrtak, 22.novembra održana je Skupština Naucnog društva ekonomista Srbije, na kojoj su izabrani novi organi NDES. Odluke koje su donete na ovoj sednici možete pogledati u Zapisniku sa izborne Skupštine NDES. (zapisnik)

- Skupština Naucnog društva ekonomista Srbije na kojoj ce se izabrati novi organi NDES za mandatni period Novembar 2018. – Novembar 2022, održace se 22. novembra 2018. a pocetkom u 10c. na Ekonomskom fakultetu u Beogradu (Profesorska sala). Poziva se clanstvo NDES da ucestvuje u radu ove Skupštine.

- U utorak, 26.juna 2018. u 12 sati, na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Kamenička 6, održaće se SVEČANA SEDNICA SKUPŠTINE Srpske akademije ekonomskih nauka posvećena 20-toj godišnjici od njenog osnivanja 1998-2018. godine. Tim povodom biće promovisana Monografija Srpska akademija ekonomskih nauka 1998-2018

- Rok za prijavu radova za naučnu konferenciju Korporativno upravljanje u Srbiji, koja će se održati 25. maja na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu je produžen do 20. aprila 2018. (pozivno pismo, program)

- Naučno društvo ekonomista Srbije sa Srpskom akademijom ekonomskih nauka, Ekonomski fakultet u Beogradu i Ekonomski fakultet u Kragujevcu organizuju naučnu konferenciju Korporativno upravljanje u Srbiji. Konferencija će se održati 25. maja 2018. godine (petak) na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, sa početkom u 10 časova (pozivno pismo).

- Zbornici/monografije sa naučnih skupova koje su organizovali Naučno društvo ekonomista Srbije i Ekonomski fakultet u Beogradu u periodu 2006-2015, postavljeni su u rubrici PUBLIKACIJE, gde se mogu pregledati i preuzeti.

- Pravilnik o nagradama za najbolju doktorski disertaciju (pravilnik)

 

 

NAUČNO DRUŠTVO EKONOMISTA SRBIJE
SCIENTIFIC SOCIETY OF ECONOMISTS

Naučno društvo ekonomista Srbije (NDES) je selektivna naučna asocijacija ekonomista izabranih prema proceduri predviđenoj Statutom, koji se bave naučnim i pedagoškim radom na visokoškolskim i istraživačkim ustanovama, u Srbiji ili u inostranstvu.

Naučno društvo ekonomista ima dugu istoriju. Ono je nastalo 1937. godine tada pod nazivom Savez ekonomista Jugoslavije (SEJ). Njega su činili malobrojni naučni radnici u oblasti ekonomskih nauka, pre svega nastavnici tada (1937.) osnovane Ekonomsko-komercijalne visoke škole (EKŠV) u Beogradu.

Posle Drugog svetskog rata je došlo do pretvaranja EKŠV u Ekonomski fakultet u Beogradu i do osnivanja ekonomskih fakulteta u svim jugoslovenskim republikama i samim tim sve većeg broja diplomiranih ekonomista koji su postajali članovi SEJ-a, što je dovelo do njegovog razvoja u masovnu strukovnu asocijaciju ekonomista. Tako, 1962. godine dolazi do formiranja Sekcije SEJ-a za naučni rad poznate kao Naučna sekcija SEJ-a. Pod tim imenom Sekcija je delovala sve do kraja decembra 1990. godine, kada umesto nje pocinje da deluje Naučno društvo ekonomista Jugoslavije (NDEJ).

Od 16. aprila 2002. u upotrebi je naziv Naučno društvo ekonomista, a sa prestankom postojanja Državne zajednice Srbije i Crne Gore, dolazi do preimenovanja u današnji naziv Naučno društvo ekonomista Srbije (NDES).

Članstvo NDES je dvostepeno i čine ga članovi i redovni članovi.

Povodom 65. godišnjice od osnivanja, NDES je 2003. godine odlikovano Ordenom Njegoša II stepena.

Srpska akademija ekonomskih nauka (link)

U sastavu NDES je i Srpska akademija ekonomskih nauka ( SAEN ) osnovana 5. februara 1998., kao kadrovski naijstaknutiji, rigorozno i brojčano limitiran deo redovnih članova NDES-a.

Statutarnim odredbama i posebnim pravilnicima uređena su sva važnija pitanja o funkcionisanju SAEN.


 
  Copyright © 2009 NDES Inc. All rights reserved.