» POČETNA
» ORGANI
» ČLANSTVO
» DOGADJAJI
» PUBLIKACIJE
» KONTAKT
 Vesti

-

  

 
VESTI

- Programski odbor naučnog skupa Trendovi i uticaji na efikasnost tržišta Republike Srbije koji će se održati 6. oktobra 2017. na Ekonomskom fakultetu u Subotici, ODLUČIO JE da se rok za prijavu radova sa apstraktom produži do 1. jula 2017. Apstrakte na srpkom jeziku obima do 300 reči slati na e-mail adresu: mmt@ekof.bg.ac.rs (cc ndes@ekof.bg.ac.rs ). Potvrda o prihvatanju radova će biti upućena autorima do 10. jula 2017.

- Naučno društvo ekonomista Srbije zajedno sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Univerzitetom u  Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, pozivaju vas da učestvujete na naučnom skupu pod nazivom Menadžment i marketing – trendovi i uticaji na efikasnost tržišta Republike Srbije. koji će se održati 6. oktobra 2017. u Subotici (pozivno pismo).

-Naučno društvo ekonomista Srbije sa Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomski fakultet u Beogradu, organizuju 12. maja 2017. naučnu konferenciju na temu Strukturne reforme i uloga regulatornih tela u Srbiji. Ovaj skup održaće se na Ekonomskom fakultetu u Beogradu u Profesorskoj sali sa početkom u 9,30 časova. (program, pozivno pismo)

- KONKURS za dodelu nagrade za najbolju doktorsku disertaciju (detaljnije)

- Pismo – poziv za naučnu konferenciju (detaljnije)

- Zbornici/monografije sa naučnih skupova koje su organizovali Naučno društvo ekonomista Srbije i Ekonomski fakultet u Beogradu u periodu 2006-2015, postavljeni su u rubrici PUBLIKACIJE, gde se mogu pregledati i preuzeti.

- Pravilnik o nagradama za najbolju doktorski disertaciju (pravilnik)

 

 

NAUČNO DRUŠTVO EKONOMISTA SRBIJE
SCIENTIFIC SOCIETY OF ECONOMISTS

Naučno društvo ekonomista Srbije (NDES) je selektivna naučna asocijacija ekonomista izabranih prema proceduri predviđenoj Statutom, koji se bave naučnim i pedagoškim radom na visokoškolskim i istraživačkim ustanovama, u Srbiji ili u inostranstvu.

Naučno društvo ekonomista ima dugu istoriju. Ono je nastalo 1937. godine tada pod nazivom Savez ekonomista Jugoslavije (SEJ). Njega su činili malobrojni naučni radnici u oblasti ekonomskih nauka, pre svega nastavnici tada (1937.) osnovane Ekonomsko-komercijalne visoke škole (EKŠV) u Beogradu.

Posle Drugog svetskog rata je došlo do pretvaranja EKŠV u Ekonomski fakultet u Beogradu i do osnivanja ekonomskih fakulteta u svim jugoslovenskim republikama i samim tim sve većeg broja diplomiranih ekonomista koji su postajali članovi SEJ-a, što je dovelo do njegovog razvoja u masovnu strukovnu asocijaciju ekonomista. Tako, 1962. godine dolazi do formiranja Sekcije SEJ-a za naučni rad poznate kao Naučna sekcija SEJ-a. Pod tim imenom Sekcija je delovala sve do kraja decembra 1990. godine, kada umesto nje pocinje da deluje Naučno društvo ekonomista Jugoslavije (NDEJ).

Od 16. aprila 2002. u upotrebi je naziv Naučno društvo ekonomista, a sa prestankom postojanja Državne zajednice Srbije i Crne Gore, dolazi do preimenovanja u današnji naziv Naučno društvo ekonomista Srbije (NDES).

Članstvo NDES je dvostepeno i čine ga članovi i redovni članovi.

Povodom 65. godišnjice od osnivanja, NDES je 2003. godine odlikovano Ordenom Njegoša II stepena.

Akademija ekonomskih nauka (link)

U sastavu NDE S je i Akademija ekonomskih nauka ( AEN ) osnovana 5. februara 1998., kao kadrovski naijstaknutiji, rigorozno i brojčano limitiran deo redovnih članova NDE S-a.

Statutarnim odredbama i posebnim pravilnicima uređena su sva važnija pitanja o funkcionisanju AEN.


 
  Copyright © 2009 NDES Inc. All rights reserved.