» POČETNA
» ORGANI
» ČLANSTVO
» DOGADJAJI
» PUBLIKACIJE
» KONTAKT
                           

 


SRPSKA AKADEMIJA EKONOMSKIH NAUKA

Statutom Naučnog društva ekonomista utvrđeno je da u njegovom sastavu bude Akademija ekonomskih nauka (AEN).

AEN je osnovala Skupština NDE 5. februara 1998. godine, a čine je:

Monografija Srpska akademija ekonomskih nauka (1998-2018)

Redovni članovi AEN:

1. Akademik prof. dr Branislav Šoškić1 (EANU, CANU)
2. Prof. dr Ljubiša Adamović (CANU – Inostrani član)
3. Akademik prof. dr Časlav Ocić (SANU)
4. Prof. dr Oskar Kovač
5. Prof. dr Mlađen Kovačević
6. Prof. dr Jovan Ranković
7. Prof. dr Milena Jovičić
8. Prof. dr Pavle Petrović
9. Prof. dr Vladimir Grečić
10. Prof. dr Miomir Jakšić
11. Prof. dr  Momčilo Milisavljević

Članovi AEN:

12. Prof. dr Jurij Bajec
13. Prof. dr Božidar Cerovic
14. Prof. dr Blagoje Babic
15. Stojan Stamenkovic
16. Prof. dr Đorde Đukic
17. Prof. dr Boško Živkovic
18. Prof. dr Branko Uroševic
19. Prof. dr Miodrag Zec
20. Prof. dr Dejan Šoškic

Rukovodstvo AEN:

Predsednik: Ljubiša Adamovic
Potpredsednik: Miomir Jakšic
Generalni sekretar: Božidar Cerovic
Izvršni sekretar: Milija Mihailovic


 
  Copyright © 2009 NDES Inc. All rights reserved.