» POČETNA
» ORGANI
» ČLANSTVO
» DOGADJAJI
» PUBLIKACIJE
» KONTAKT
 
                         

 


ORGANI

Skupština je najviši organ NDES koju čine članovi NDES i redovni članovi NDES. Saziva se jednom godišnje, s tim što se izborna Skupština održava svake četvrte godine.

Predsedništvo NDES čine: Predsednik NDES, Sekretar NDES, Izvršni sekretar NDES i 11 izabranih članova, koga bira Skupština na četvrogodišnji mandat.

Predsednika i sekretara NDES bira Skupština na četvorogodišnji mandat.

Od 2018. godine Predsednik NDES je prof. dr Miodrag Zec, a na funkciji Sekretara NDES je prof. dr Ljiljana Maksimović.

Prethodni predsednici NDES bili su: prof.dr Mlađen Kovačević (1991-2004), Akademik prof. dr Branislav Šoškić (1994-2002), prof. dr Ljubomir Madžar (2002-2006), prof. dr Božidar Cerović (2006-2014), prof. dr Boško Živković (2014-2018).”

Akademik prof. dr Branislav Šoškić izabran je za Počasnog predsednika NDES.

Nadzorni odbor čine predsednik i dva člana.

Sud casti čine predsednik i dva člana.


 
  Copyright © 2009 NDE Inc. All rights reserved.