» POČETNA
» ORGANI
» ČLANSTVO
» DOGADJAJI
» PUBLIKACIJE
» KONTAKT
 
                           

 


PROGRAM NAUČNIH SKUPOVA NDES-a U 2013. GOD.

 

1) Naučna konferencija Naučnog društva ekonomista Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu «Institucionalne reforme, ekonomski razvoj i proces pridruživanja EU»  25.05.2013. – Ekonomski fakultet u Beogradu

Važni datumi:

Dostavljanje apstrakata do 20.04.2013.
Obaveštenje o prihvatanju do 25.04.2013.
Dostavljanje radova do 10.05.2013.

Pozivno pismo.doc

2) ) Naučno društvo ekonomista Srbije, zajedno sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Nišu organizuje naučni skup pod nazivom

Konkurentnost preduzeća u Srbiji

Važni datumi:
Dostavljanje apstrakta 15.06.2013.
Obaveštenje autora o prihvatanju apstrakta 15.06.2013.
Dostavljanje radova 1.09.2013.
Prihvatanje radova 15.09.2013.
Vreme održavanja skupa 19. oktobar 2013.

Pozivno pismo

Program naučne konferencije

Radovi sa naučne konferencije

 

3) Privredna kretanja i ekonomska politika Srbije u 2014.godini --> decembar 2013

 

 
  Copyright © 2009 NDE Inc. All rights reserved.