» POČETNA
» ORGANI
» ČLANSTVO
» DOGADJAJI
» PUBLIKACIJE
» KONTAKT
 
                          

 


ZBORNICI

NAUČNI SKUPOVI
u organizaciji Naučnog društva ekonomista Srbije 2006-2018.g.


U ostvarivanju svoje misije predviđene Statutom Naučno društvo ekonomista Srbije (NDES) svake godine organizuje prosečno po tri naučna skupa na kojima učestvuje znatan broj istraživača iz oblasti ekonomske teorije i prakse.

Rezultate njihovih istraživanja NDES priređuje, štampa i objavljuje u posebnim izdanjima u obliku zbornika, odnosno monografija.

Ova izdanja redovno se stavljaju na uvid kako stručnoj, tako i široj javnosti i nadležnim resorima u Vladi Srbije.

Da bi tekstovi 558 radova prezentovanih na 26 naučnih skupova organizovanih u periodu 2006-2018 g. bili na raspolaganju širem krugu zainteresovanih, njihove naslove i sadržaj objavljujemo i na sajtu NDES, kako sledi:

 1. Monogragija SAEN- Srpska akademija ekonomskih nauka - 1998-2018
 2. Korporativno upravljanje u Srbiji, Kragujevac 25.5.2018.
 3. Ekonomska politika Srbije u 2018. Kvalitet institucija i ekonomski rast, Beograd, 22.12.2017.
 4. Strukturne reforme i uloga regulatornih tela u Srbiji, Beograd, 12.05.2017.
 5. Stanje i perspektive agroprivrede i sela u Srbiji, Beograd, 23. april 2016.
 6. Strane direktne investicije i privredni rast u Srbiji, Beograd, 15. oktobar 2016.
 7. Ekonomska politika Srbije u 2017. godini, 16. decembar 2016.
 8. Izazovi ekonomske politike Srbije u 2007. (30 radova) Beograd, 9. decembar 2006.
 9. Kako završiti privatizaciju u Srbiji: Rezultati i perspektive (26 radova) Beograd, 11. maj 2007.
 10. Ekonomsko-finansijski odnosi Srbije sa inostranstvom (20 radova) Beograd, 26. jun 2007.
 11. Tekuća privredna kretanja, ekonomska politika i strukturne promene
  u Srbiji 2007/2008. (25 radova) Beograd, 15. decembar 2007.
 12. Kuda ide Srbija: Ostvarenja i dometi reformi (15 radova) Beograd, 24. maj 2008.
 13. Ekonomsko-finansijski odnosi Srbije sa inostranstvom: Aktuelna pitanja i perspective (16 radova) Novi Sad, 14. oktobar 2008.
 14. Ekonomska politika Srbije u 2009. i izazovi svetske ekonomske krize (38 radova) Beograd, 20. decembar 2008.
 15. Tranzicija u Srbiji i globalna ekonomska kriza (17 radova) Beograd, 30 maj 2009.
 16. Ekonomsko-finansijski odnosi Srbije sa inostranstvom – nužnost nove strategije (23 rada) Kragujevac, 15. oktobar 2009.
 17. Ekonomska politika Srbije u 2010 – ka novom modelu makroekonomske stabilnosti (29 radova) Beograd, 26. decembar 2009.
 18. Ekonomsko-socijalna struktura Srbije: učinak prve decenije tranzicije (29 radova) Beograd, 8. maj 2010.
 19. Kako povećati konkurentnost privrede i izvoza Srbije: Preporuke za kreatore ekonomske politike (29 radova) Kragujevac, 30. septembar 2010.
 20. Ekonomska politika u 2011. godini i nova strategija razvoja privrede Srbije (17 radova) Beograd, 11. decembar 2010.
 21. Položaj i perspektive Srbije u evropskoj i svetskoj privredi (18 radova) Kragujevac, 15. septembar 2011.
 22. Privreda Srbije u drugom talasu krize: Izgledi za 2012. (17 radova) Beograd, 17. decembar 2011.
 23. Evropska unija i Srbija: Od tranzicije do pridruživanja (17 radova) Beograd, 5. maj 2012.
 24. Aktuelna kretanja u evropskoj i svetskoj privredi – Implikacije na Srbiju (23 rada) Kragujevac, 19. oktobar 2012.
 25. Izazovi za ekonomsku politiku Srbije u 2013. godini (14 radova) Beograd, 15. decembar 2012.
 26. Institucionalne reforme, ekonomski razvoj i proces pridruživanja Evropskoj Uniji (23 rada) Beograd, 25. maj 2013.
 27. Konkurentnost preduzeća u Srbij (17 radova) Niš, 19. oktobar 2013.
 28. Ekonomska politika Srbije u 2014. godini: Mogućnosti privrednog rasta u uslovima reformi i fiskalne konsolidacije (17 radova) Beograd, 14. decembar 2013.
 29. Reforme i razvoj: Stanje, rezultati i početak pregovora sa EU (15 radova) Beograd, 24. maj 2014.
 30. Stanje i perspektive ekonomsko-finansijskih odnosa Srbije sa inostranstvom (20 radova) Kragujevac, 3. oktobar 2014.
 31. Ekonomska politika Srbije u 2015. godini (16 radova) Beograd, 13. decembar 2014.
 32. Restrukturiranje javnih preduzeća u uslovima institucionalih ograničenja (10 radova) Beograd, 17. oktobar 2015.
 33. Ekonomska politika Srbije u 2016. godini Beograd, 12. decembar 2015. (radovi)
 
  Copyright © 2009 NDE Inc. All rights reserved.